• Bibliografia

   • 14.03.2022 13:20
   • Bibliografia...
    1. Kronika Szkoły
    2. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu. Kartoteki tekstowe / wycinki z gazet, pamiątki, zdjęcia, materiały rękopiśmienne/
    3. Mazur J /red./.: Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki www.lowielun.home.pl
    4. Moździerz E.: Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki. „Ziemia Wieluńska” /cykl artykułów/
    5. Nowakowski Z.: Dzieje Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu / praca magisterska - maszynopis/ Łódź 1979
    6. Olejnik T.: Gimnazjum męskie im. T Kościuszki w latach 1906-1918 „Sieradzki Rocznik Muzealny” T. 3, 1986 s.45 –55
    7. Olejnik T.: Liceum Ogólnokształcące. W: Leksykon miasta Wielunia. Wieluń 1998
    8. Olejnik T.: Pensja i Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie Pelagii Zasadzińskiej w Wieluniu 1883-1939. Wieluń 2013
    9. 50 lat szkół średnich w Wieluniu. Wieluń
    10. 100 lat historii, 100 lat tradycji. Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu 1906-2006. Wieluń 2006
    11. Uroczyste otwarcie LO im. T. Kościuszki. Kaseta HVS Wieluń 1997 / nagranie własne/
    12. Warto wychowywać. Konferencja Dyrektorów Szkół Federacji TST i SSA. Lódź 2008
     s. 88-92, 262-264
    13. Z nurtem "Odry"... Z dziejów I Liceum Ogółnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu 2006-2016. Wieluń 2016
    14. Związek J.: Dzieje diecezji czestochowskiej w okresie II Rzeczpospolitej. Częstochowa 1990 s.123 – 137
    15. Związek J.: Tradycje szkolnictwa katolickiego w ziemi wieluńskiej. Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej 1994 nr 2
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
   • sekretariat@1.lowielun.eu
   • 886-04-64, 886-04-65
   • ul. Nadodrzańska 4 98-300 Wieluń Poland
  • Logowanie