• Lata 1918 - 1939

   • 16.03.2022 13:20
   • Przyznanie szkole pełnych praw gimnazjum państwowego (na rok szkolny 1922- 1923)...

   •  

    1923

    Potwierdzenie państwowych uprawnień szkoły przez MWRiOP

    1924

    Ufundowanie tablicy poświęconej uczniom szkoły poległym w latach 1918-20 (zniszczona w 1939, odtworzona po wojnie).

    1926

    Zmiana nazwy szkoły na 8-klasowe Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

    1928

    Utrata przez gimnazjum praw szkoły państwowej .

    1932

    Diecezja Częstochowska (biskup Teodor Kubina) na mocy umowy kupna-sprzedaży przejmuje zarząd nad gimnazjum wieluńskim (pod warunkiem, że szkoła będzie miała charakter otwarty, uczyć się w niej będzie młodzież męska bez względu na jej wyznanie i narodowość, zmiana nazwy na: Prywatne Gimnazjum Męskie im. T. Kościuszki Diecezji Częstochowskiej o profilu humanistycznym)

    1933

    Oddanie do użytku nowego budynku szkoły auli - sali gimnastycznej. Wyciąg z regulaminu uczniowskiego (lata 30-te): “ ... za niestosowne zachowanie na lekcji - kara 5 groszy na rzecz gimnazjum, za niszczenie cudzej własności - kara 10 groszy na rzecz gimnazjum, za niewypełnienie obowiązków ucznia - kara 10 groszy na rzecz gimnazjum za przebywanie poza domem w godzinach nocnych - kara 15 groszy na rzecz gimnazjum, za niestosowne zachowanie na ulicy - kara 20 groszy na rzecz gimnazjum, za brak ukłonu przełożonemu - kara 20 groszy na rzecz gimnazjum, za uderzenie kolegi - kara 30 groszy na rzecz gimnazjum...”.

    IX.1939

    Przerwanie działalności szkoły, w budynku przy ul. Gaszyńskiej mieściły się: mieszkania prywatne dla Niemców, szkoła dla dzieci niemieckich, magazyn zbrojeniowy w sali gimnastycznej.

    1939-1945

    Tajne indywidualne nauczanie (w Wieluniu 10 nauczycieli prowadziło komplety dla 15 uczniów, a w powiecie wieluńskim 4 nauczycieli dla 7 uczniów).

    Historię szkoły opracował mgr Jarosław Mazur Przy opracowaniu kalendarium wykorzystano min. publikacje dr hab. Tadeusza Olejnika oraz zbiory archiwalne znajdujące się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. 

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
   • sekretariat@1.lowielun.eu
   • 886-04-64, 886-04-65
   • ul. Nadodrzańska 4 98-300 Wieluń Poland
  • Logowanie