• Dyrektorzy

   • 16.03.2022 13:18
   • I / 4 - klasowa prywatna szkoła realna z polskim językiem wykładowym (1906-1908)

    1906 - 1907 Jakub Huisson
    1907 - 1908 Konrad Packiewicz

    II / 4 - klasowa prywatna szkoła realna o profilu handlowym (1908 -1911)

    1908 - 1911 Konrad Packiewicz

    III / 7 - klasowa prywatna szkoła realna o profilu handlowym (1911 -1918)

    1911 - 1913 Konrad Packiewicz
    1913 - 1917 Włodzimierz Korab - Kokowski
    1917 -1918 Wacław Sokół - Kutyłowski

   • IV / 8 - klasowa Wyższa Szkoła Realna im. Tadeusza Kościuszki (1918 - 1926)

    (1918 -1924 o profilu przyrodniczo - matematycznym, 1925 - 1926 o profilu humanistycznym)
    1918 - 1925 Wacław Sokół - Kutyłowski
    1925 - 1926 Wacław Jezierski

    V / 8 - klasowe Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Kościuszki (1926-1932)

    1926 - 1927 Wacław Jezierski
    1927 - 1931 Franciszek Paczosa
    1931 - 1932 Ludomir Fabrycy

    VI / Prywatne Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Kościuszki Diecezji Częstochowskiej typu humanistycznego (1932 - 1939)

    1932 - 1934 ks. dr Stanisław Unifarski
    1934 - 1939 ks. Stefan Banasiński
    1939 ks. Ludwik Gietyngier (wybuch wojny uniemożliwił mu objęcie stanowiska)

    VII / Państwowe Gimnazjum i Liceum (Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum) (1945 - 1948)

    1945 - 1948 Wojciech Rzutkowski

    VIII / Liceum Ogólnokształcące (1948 - 1958)

    1948 - 1950 Aleksander Wiankowski (zast. M. Siemiński, I. Domański)
    1950 - 1951 Włodzimierz Doroszczak
    1951 - 1958 Jan Kołodziejczyk

    IX / Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki (od 1958)

    1958 - 1968 Janina Ziemska
    1968 - 1991 Eugeniusz Moździerz
    1992 - 2003 Wielisława Łukomska
    1.01.2004 Zbigniew Wiśniewski

    Historię szkoły opracował
    mgr Jarosław Mazur

    Przy opracowaniu kalendarium wykorzystano min. publikacje dr hab. Tadeusza Olejnika oraz zbiory archiwalne znajdujące się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
   • 886-04-64, 886-04-65
   • ul. Nadodrzańska 4 98-300 Wieluń Poland
  • Logowanie