• Sławni wychowankowie

   • 16.03.2022 13:18
   • Maria Aulich

    Pedagog, poetka, dziennikarka. Córka profesora Czesława Aulicha. Wieloletnia redaktor Głosu Nauczycielskiego. Autorka pięciu tomików poezji: Moja wierzba wieluńska, Jak dotyk, Błogosławiona między kochankami, Zamień się z jaskółką, Śladami dotyku oraz szkiców Dookoła życia. Zmarła w Warszawie, w kwietniu 2018 roku...

   • Leszek Benke

    W 1972 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, a następnie w 1977 roku studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Po studiach występował na deskach teatrów w Łodzi, a także w wielu produkcjach filmowych. Zmarł nagle w 2021 roku.

    Marita Benke - Gajda

    Artystka rzeźbiarka. Wykładowca na Wydziale Rzeźby Akademii  Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureatka wielu prestiżowych nagród. Swoje prace prezentuje na licznych wystawach w Polsce i za granicą. Ceramiki Marity Benke – Gajdy można obejrzeć i kupić w krakowskiej galerii  przy Grodzkiej i na  cavaletto.pl

    Krzysztof Dudek

    Absolwent naszego liceum, maturę zdał w 1986 rok. Adwokat, w latach 2007–2016 dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
    W czasie studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i działał także w Pomarańczowej Alternatywie. W latach 2006–2010 sprawował mandat radnego sejmiku łódzkiego, zasiadając w Komisji Kultury, Nauki i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.
    W 2007 r. powołany na dyrektora Narodowego Centrum Kultury, pełnił tę funkcję przez 9 lat. Był inicjatorem akcji społecznych takich jak „Pamiętam. Katyń 1940”, „Prawo do kultury”, „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, został także przewodniczącym kapituły nadawanego przez prezydenta RP Medalu „Zasłużony dla Polszczyzny”. Na czele NCK stał do 2016. W czerwcu tegoż roku został dyrektorem naczelnym Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

    Piotr Fita

    Absolwent I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu, maturę zdał w 1998 roku.
    Jeden z najmłodszych profesorów fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Instytucie Fi-zyki Doświadczalnej w Zakładzie Optyki. Prowadzi badania naukowe, zajęcia dydaktyczne dla stu-dentów i upowszechnia zagadnienia optyczne na łamach miesięcznika „Delta”.
    Uzyskał stopień doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2008 roku. Podczas studiów doktoranckich prowadził badania procesów ultraszybkich w cząsteczkach organicznych, szczególną uwagę poświęcając zjawisku wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonów. W ramach stażu podoktorskiego spędził dwa lata w grupie prof. Erica Vauthey na Uniwersytecie Genewskim, gdzie wykorzystywał generację drugiej harmonicznej na powierzchniach do badania zjawisk na granicach niemieszających się cieczy. Następnie wrócił do Warszawy, by kontynuować badania dynamiki procesów ultraszybkich w cząsteczkach organicznych i właściwości fotofizycznych materiałów fotoaktywnych za pomocą różnych technik spektroskopii czasowo-rozdzielczej i nieliniowej. Wśród jego obecnych zainteresowań naukowych znajduje się także biofotonika, a w szczególności zastosowania optyki nieliniowej do detekcji i obrazowania patogennych białek w tkankach.

    Marek Gruszczyński

    Ekonomista, ekonometryk, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pro-rektor tej uczelni w latach 2012–2016, dyrektor kanadyjskiego programu MBA (CEMBA) w SGH.
    Zanim został profesorem, w latach 70-tych odbył staż w centrali Citibank (Nowy Jork) w departa-mencie dr Irvinga Friedmana, natomiast w latach 80-tych był wykładowcą w University of Nigeria (Nsukka, Nigeria) w Department of Statistics oraz w Department of Economics.

    Ireneusz Kania

    Urodził się w Wieluniu, jak mówi pamięta zniszczenia wojenne w tym doszczętnie zbombardowanym mieście. Jako dziecko szczególnie uzdolnione, ale często zapadające na zdrowiu organizował książkowe wyprawy do odległych kultur, światów, ludzi. To pozostało. Dzisiaj jako badacz kultury wschodniej, tłumacz, tybetolog, filozof, religioznawca publikuje i dzięki temu mamy Jego książki, możemy posłuchać i pooglądać Go w bardzo ambitnej publicystyce kulturalnej TVP. Pan Ireneusz od wielu lat mieszka w Krakowie. Ostatnia praca Ireneusza Kanii to tłumaczenie książki pt.: "Mistrzowie duchowi". Dostępna w naszej bibliotece.

    Narcyz Klatka

    Wielunianin "z krwi i kości", zespolony z historią miasta i szkoły. Mimo podeszłego wieku i znacznej odległości Wielunia od Gdyni (gdzie mieszka) zawsze pamięta o swojej szkole. Obecny na wszystkich uroczystościach. Historyk drugiej wojny światowej, specjalista ruchu oporu, lotnictwa, wywiadu. Autor wielu książek z tej dziedziny, w tym bardzo kontrowersyjnej "Żywe torpedy" o polskich kamikadze. Książka z dedykacją dostępna w bibliotece szkolnej, pamiątka ze spotkania autorskiego zorganizowanego przez nauczycieli historii w naszej szkole.

    Książka Narcyza Klatki mówi o tysiącach Polaków, którzy zgłosili chęć oddania życia za ojczyznę w charakterze żywych torped. Na zdjęciach, po raz pierwszy, zobaczycie projekty polskiej żywej torpedy. Będziecie mogli ją porównać do konstrukcji japońskich, niemieckich, włoskich i angielskich które także prezentujemy w kolejnych rozdziałach. Zapoznacie się z relacjami ,żyjących jeszcze, ochotników którzy byli szkoleni przez Marynarkę Wojenną do wykonywania samobójczych zadań. Jeszcze w połowie lat 30-tych pod patronatem Marynarki Wojennej rozpoczęły się prace nad różnymi rodzajami miniaturowych jednostek szturmowych. Powstały nawet pierwsze egzemplarze i odbyły się próby z bronią, które w kolejnych latach mogły posłużyć za prototypy udanych konstrukcji broni samobójczych.

    Polskie żywe torpedy w 1939 roku Autor: Narcyz Klatka Gdański Dom Wydawniczy

    Roman Kowalczyk

    Urodzony w 1964 r., maturę zdał w 1983 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Laureat Olimpiady Historycznej, został przyjęty bez egzaminu na historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Działał w podziemnym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Więzień polityczny w 1985 r. W 1989 r. ukończył studia z wyróżnieniem.
    Przez następne dziesięć lat uczył historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 1999 do 2016 roku był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osieckiej we Wrocławiu. Od marca 2016 roku jest Dolnośląskim Kuratorem Oświaty. Autor książek: Studenci 81', Czas próby, Wieluń - Wrocław 1980 - 1989.
    Jest członkiem Solidarności, Stowarzyszenia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej.
    Pisze wiersze, gra na gitarze, komponuje piosenki. Występuje z prelekcjami historycznymi i koncertami ballad solidarnościowych. Zwieńczeniem muzycznego talentu i pasji jest autorska płyta pt. Roman Kowalczyk. Moje piosenki, która ukazała się w 2019 r. Od kilkunastu lat prowadzi koncerty i organizuje konkursy muzyczne dla uczniów i nauczycieli. Jest też długoletnim członkiem Rady Programowej Radia Wrocław.
    Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Może się pochwalić najwyższymi orderami: od prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność niepodległościową oraz od prezydenta Andrzeja Dudy - Krzyżem Wolności i Solidarności.

    Andrzej Marciniak 

    Profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego. Napisał wspomnienie o szkole, które zostało opublikowane w naszej monografii. Przyjaciel wieluńskiego liceum, darczyńca wielu publikacji z zakresu prawa. Książki te dostępne są w bibliotece szkolnej. Oto tytuły:

    Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na świecie, Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych, Dochodzenie roszczeń zabezpieczonych zastawem lub hipoteką, Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Elektronizacja postępowania wieczysto księgowego, Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce, Etyka zawodowa komornika sądowego, Kodeks Postępowania Cywilnego ( tomy I -V), Notarialne poświadczenie dziedzictwa, Notarialne tytuły egzekucyjne, Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego w prawie polskim, Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji, Postępowanie cywilne w zarysie, Postępowanie egzekucyjne, Sądowe postępowanie egzekucyjne, Status prawny komornika sądowego, Ustawa o komornikach sądowych, Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych, Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowych.

    marciniak ksizki 1 20200928 1499874028

    Dziękujemy Panie Profesorze!

    Jan Młotkowski

    Specjalista od medycyny naturalnej. Bardzo modny temat! Wszyscy mówią: lecz się sam! Tylko niewielu mówi jak to zrobić. Nasz absolwent odpowie na każde pytanie jak leczyć wszystko i nie szkodzić sobie. Jest autorem dwutomowej książki pt.: "Lecz się sam". Do wypożyczenia w bibliotece, jedyny i unikalny egzemplarz, bo z dedykacją dla wszystkich zdrowych i jeszcze zdrowych uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Wszystkim życzymy zdrowia, a książkę traktujemy jedynie jako ciekawostkę, nie wykorzystujemy jej tak serio.

    Andrzej Niekrasz (ur. 1934)

    Profesor zwyczajny Uniwersytetu im. A Mickiewicza ma już na koncie ponad 30 indywidualnych wystaw swoich prac, ponadto uczestnictwo w ponad 130 wystawach krajowych i zagranicznych. Jego grafiki znajdują się w wielu zbiorach muzealnych w kraju i zagranicą. Jest laureatem wielu nagród m.in. Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na V Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki - 1971
    Jest pomysłodawcą i współorganizatorem utworzenia kierunku wychowania plastycznego w Kaliszu. Jego biogram już nieraz ukazywał się w kolejnych edycjach "Who's Who in International Art".

    Nina Pawlaczyk

    Urodzona w Wierzchlesie, ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Poetka, polonistka, bibliotekarka. Wydała osiem tomików poezji: Chwile ulotne, Romans z czasem, Spacer po linie, Do – tkliwość, Powrócić zapachem chleba, Poza tym normalnie, Lustrzane odbicia, Prosty rachunek (w opracowaniu nauczycielki – bibliotekarki I LO -  Anny Gorzkowskiej-Owczarek), oraz "Światłocienie" i "Pomimo". Pani Nina Pawlaczyk została wielokrotnie nagrodzona i odznaczona za działalność na rzecz kultury. Bywa gościem w naszej szkole podczas Dni Humanisty. W 2014 odbyło się spotkanie autorskie Poetki z uczniami naszej szkoły. Laureatka konkursu " Wieża sukcesu" i " Perła kultury".

    Janusz Pęcherz

    Doktor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki i samorządowiec, w latach 2002–2014 prezydent Kalisza, senator X kadencji.
    Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W 1984 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Pracował w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Pracował jako wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, a w latach 2000–2002 był prorektorem tej uczelni. W 2002 r. został wybrany na urząd prezydenta Kalisza, funkcję tę pełnił przez 12 lat. Od 2019 r. jest senatorem X kadencji w okręgu kaliskiego.

    Marcin Przydacz

    Absolwent I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu. Maturę zdał w 2004 roku. Adwokat, urzędnik państwowy, obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
    Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stu-diował także stosunki międzynarodowe i filozofię, a w ramach stypendiów odbył studia na Uniwer-sytecie „La Sapienza” w Rzymie, Uniwersytecie w Mesynie, Università per Stranieri w Sienie oraz Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie. Absolwent Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012–2015 wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Od 2015 do 2019 r. zastępca dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kance-larii Prezydenta Andrzeja Dudy. Od 19 marca 2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Za-granicznych ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej.

    Paweł Rychlik

    Absolwent I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu. Maturę zdał w 2005 roku Samorządowiec, farmaceuta i polityk, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.
    Ukończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracował następnie w jednej z aptek w Wieluniu.
    W latach 2014 - 2018 był radnym powiatu wieluńskiego. W listopadzie 2018 uzyskał możliwość objęcia mandatu posła po wybranym na marszałka województwa łódzkiego Grzegorzu Schreiberze, na co wyraził zgodę i złożył ślubowanie. W wyborach w 2019 r. z powodzeniem ubiegał się o po-selską reelekcję i obecnie jest posłem na Sejm RP IX kadencji.

    Krzysztof Szaflik

    Prof. dr hab. n. med. – ginekolog – położnik, wybitny specjalista usg i terapii płodu. Kieruje Kliniką Ginekologii i Rozrodczości w ICZMP w Łodzi. Od 2005 r. kieruje Kliniką Terapii Płodu. Organizuje warsztaty naukowe dla uzdolnionych studentów i uczniów klas biologiczno- chemicznych. Jest pomysłodawcą i darczyńcą szkolnego programu stypendialnego Medical Leader.

    Ksiądz biskup Jan Wątroba - biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej

    20 kwietnia 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. dr Jana Wątrobę  biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. Ks. dr Jan Wątroba, syn Franciszka i Ireny, urodził się 4 grudnia 1953 r. w Wieluniu. Pochodzi z Białej koło Wielunia, tam ukończył szkołę podstawową w 1968 r. W latach 1968-1972 był uczniem naszego liceum. Potem odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Służbę wojskową odbył w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1979 r. w katedrze częstochowskiej. Potem pracował jako wikariusz w parafii Wieruszów. W 1981 r. został posłany do Rzymu i podjął studia na Uniwersytecie Laterańskim i 1985 r. uzyskał stopień licencjata teologii. Po powrocie do Częstochowy został sekretarzem i kapelanem ks. bp S. Nowaka. W 1994 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Święcenia biskupie odbyły się 20 maja 2000r. w archikatedrze częstochowskiej.
    Oto co nowy biskup powiedział w dniu swoich Święceń, w maju 2000r. Tekst skopiowany z tygodnika " Niedziela " więcej...

    Jerzy Więcław

    Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze.

      

    Mianowany na to stanowisko przez Prezydenta RP w roku 2002. Od wielu lat pracownik polskiej dyplomacji, związany z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w latach 1963-1967. 

     

    Bartosz Włodarczyk

    Pochodzi z gminy Czarnożyły, absolwent szkołyy, maturę zdał w 2016 roku. Studiuje aktorstwo w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma na swoim koncie role w serialach, m. in. w „Barwach szczęścia”, „O mnie się nie martw”, „W rytmie serca”, „Zawsze warto”; w filmach – m. in. „Erotica 2022”, „Krwawy dziekan” oraz spektaklach teatralnych – m. in. w „Macbeth”.

    Katarzyna Włodarek

    W konkursie piękności debiutowała jeszcze jako nastolatka. W 2007 roku została IV Wicemiss Pol-ski Nastolatek. W 2014 roku zdobyła drugie miejsce w konkursie Miss Polonia Województwa Łódzkiego. W 2015 roku zdobyła tytuł II wicemiss Miss World Poland i reprezentowała nasz kraj w finale konkursu Miss Model of the World w Chinach. W 2016 roku została II Wicemiss Polonia, wówczas okrzyknięto najpiękniejszą lekarką w kraju. W 2017 roku reprezentowała Polskę podczas konkursu Miss Universe w Las Vegas.
    Pracuje jako lekarz dermatolog we wrocławskim szpitalu. Jest także w trakcie studiów doktoranc-kich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Odpowiada także za dydaktykę - prowadzi za-jęcia z dermatologii ze studenta

    Andrzej Zawada

    Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Filologii Polskiej. Specjalista od współczesnej literatury polskiej. Autor bardzo licznych publikacji. W bibliotece szkolnej dostępne są: "Wszystko pokruszone" (eseje o polskiej poezji współczesnej) oraz najnowsza publikacja pana Zawady "Literatura polska XX wieku" - leksykon

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
   • 886-04-64, 886-04-65
   • ul. Nadodrzańska 4 98-300 Wieluń Poland
  • Logowanie