• I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu „Z ziemi polskiej do włoskiej” Czas podsumowań, ale i wspomnień…

     • W dniach 14.04. – 30.04.2023 r. 20 uczniów oraz 4 nauczycieli I LO im. Tadeusza Kościuszki
      w Wieluniu wzięło udział w przedsięwzięciu „Z ziemi polskiej do włoskiej” projektu „Ponadnarodowej mobilności uczniów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

      W ramach projektu nasi uczniowie odwiedzili szkołę włoską Istituto Istruzione Secondaria
      „F. Calasso” w miejscowości Lecce, w której wraz z uczniami włoskimi pracowali  nad stworzeniem informatorów w języku angielskim dot. podobieństw i różnic między kulturami polską i włoską
      w zakresach m.in. geograficznych, historycznych, literackich czy kulinarnych.

      Doskonalili  również następujące kompetencje kluczowe:

      • porozumiewanie się w języku obcym – używanie języka angielskiego w sytuacjach praktycznych,
      • informatyczne – wykorzystanie technologii cyfrowych do stworzenia i prezentacji informatora dot. wiedzy na temat kultur polskiej i włoskiej,
      • społeczne i obywatelskie – współpraca w grupie międzynarodowej,
      • świadomość i ekspresja kulturowa – wymiana wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Polski i Włoch,
      • inicjatywność i przedsiębiorczość – umiejętność planowania i organizowania projektu, występowanie i prezentowanie efektów wspólnej pracy przed społecznością międzynarodową.

      Wszyscy uczestnicy projektu uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w mobilności ponadnarodowej  i pełną realizację zamierzonych celów. Oprócz merytorycznej  wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności, młodzież i nauczyciele wrócili bogatsi o nowe przyjaźnie, kontakty
      i wspomnienia.

   • Kontakty

    • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
    • 886-04-64, 886-04-65
    • ul. Nadodrzańska 4 98-300 Wieluń Poland
   • Logowanie